அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. தேவைகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

புதன், 4 மார்ச், 2009

சூரிய சக்தி குழு விநியோகிப்பாளர்கள் தேவை

சூரிய சக்தி மூலம் குறைந்த செலவில் மின்சாரம் எடுக்க தற்போது தொழில் நுட்பங்கள் வளர்ந்துள்ளது.  

தற்போதுள்ள இத்துறையில் உள்ள முன்னோடி நிறுவனத்தை பற்றி இங்கே காணலாம்.சூரிய சக்தி குழு விநியோகிப்பாளர்கள் யாரேனும் இருந்தால் எங்கள் கிராம மக்களை அணுகவும். நன்றி.