அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. தேவைகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

திங்கள், 2 மார்ச், 2009

கேபிள் மூலம் இணைய இணைப்பு தேவை

90% வீடுகளில் தற்போது தொலைக்காட்சி ஒரு பொழுது போக்கு சாதாணமாக இருக்கின்றது. தொழில் செய்ய விரும்புவோர் கேபிள் வழி இணைய தொடர்பு (Cable Internet using DOCSIS) கொடுத்தால் கிராமத்தில் அனைவருக்கும் உதவியாக இருக்கும்.  

அது மட்டுமன்றி 90% மக்கள் வெளிநாட்டு தொடர்பு உள்ளவர்கள். வெளி நாட்டுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் அவை எளிதாக இருக்கும்.  

எங்களது கிராம தொலைபேசி இணைப்பகத்தில் "ஒளி இழை" (fiber optic telephone exchange) தொடர்பு உள்ளது. BSNL மூலம் கேபிள்லில் இணையத்தை இணைப்பதற்கு அவை உதவியாக இருக்கும்.