அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. தேவைகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

புதன், 1 ஏப்ரல், 2009

குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு வருடம் முழுவதும் வேலை வாய்ப்பு தேவை

அரசாங்கத்தின் வருடத்திற்கு நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் (NREGA) எங்கள் கிராமத்திற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கின்றது.

வருடம் முழுவதும் வேலை வைப்பு கிடைக்கும் வகையில் தொழில் ரீதியாகவோ அல்லது அரசு வேலைவாய்ப்பு மூலம் செய்தால் கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து குடும்பங்களின் வாழ்க்கைக்கு பெரிதும் உதவியாய் இருக்கும்.