அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. தேவைகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

செவ்வாய், 22 செப்டம்பர், 2009

தானியங்கி வானிலை நிலையம் தேவை

தானியங்கி வானிலை நிலையம் தேவை. அரசாங்கம் அளிக்கும் வானிலை அறிக்கைகள் வாழ்க்கைக்கு உபயோகமற்றதாக அமைகின்றது. நாளை முழுவதும் மழை என்றால் மறுநாள் முற்றிலும் சுல் என்று வெயில் அடிக்கும். வெயில் என்றால் மழை பொழியும்.

மனிதன் இவ்வாறு செய்யும் வேலைகளில் குறைகள் இருக்கும் என்பதற்காக தான் தானியங்கி வானிலை நிறுவனங்கள் அதை நிவர்த்தி செய்ய இருக்கின்றன. எங்கள் கிராமத்திற்கு அது அவசியம் ஒன்று தேவை. அதோடு அவை கொடுக்கும் தகவலை இணையத்தில் தானாகவே பதியும் வசதியும் தேவை.

நன்றி